FORGOT YOUR DETAILS?

eSavezi

PROJEKAT eSavezi (www.sportal.org.rs)

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, počevši od 2008. godine ozbiljno radi i ulaže u razvoj informacionog sistema sporta u APV koji je poznat pod nazivom eSavezi (www.sportal.org.rs). Kreirane su i redovno se ažuriraju baze podataka pokrajinskih granskih saveza, gradskih/opštinskih sportskih saveza, sportskih organizacija sa teritorije APV kao i kalendari takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu. Pored baza podataka u sistem su ugrađeni napredni servisi za pretraživanje i eksportovanje podataka, od 2010. godine uspešno je implementiran i statistički modul za prebrojavanje i grafičko prikazivanje svih unetih podataka.

Prikupljanje podataka je obavljeno na terenu i to u Novom Sadu i Subotici tako što su saradnici Sportskog saveza Vojvodine obilazili sportske organizacije i na licu mesta sa ovlašćenim licem popunjavali obrazce. Popunjene obrazce bi na kraju svakog radnog dana određeni saradnik unosio i lokalnu bazu podataka. Na ovaj način prikupljeno je približno 80 % validnih podataka sa terena i podaci su se odnosili samo na 2 grada u Vojvodini.
Radi efikasnije popune baza podataka, kreirana je veb aplikacija preko koje putem interneta ovlašćeni predstavnici Pokrajinskih granskih saveza unose podatke o svom savezu, podatke o sportskim organizacijama koje su članice saveza kao i kalendare takmičenja/aktivnosti.
U toku 2010. godine ovlašćeni predstavnici saveza pohađali su obuku vezanu za administraciju informacionog sistema. Predstavnici granskih saveza su bili podeljeni u 6 grupa tako da je kompletna obuka završena za mesec dana.

Slika 1. (obuke predstavnika granskih saveza u 2010. godini)

tabela_esavezi

Uz pomoć prikazanih statističkih servisa predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu direktno prate unos aktivnosti pokrajinskih granskih saveza.
Od kada je ovaj servis implementiran broj aktivnosti pokrajinskih granskih saveza se znatno povećao jer se stvorila međusobna konkurencija u smislu što većeg broja aktivnosti u kalendarima takmičenja.

Pored aktivnosti pokrajinskih granskih saveza u kalendar se unose i aktivnosti klubova-članica saveza. Na ovaj način granski savez, u saradnji sa svojim članicama, određuje prioritetna takmičenja/aktivnosti. Uslov da bi sportska organizacija bila finansijski sufinansirana od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je taj da se njena manifestacija, aktivnost ili takmičenje nalazi u pomenutom kalendaru.
Sve baze podataka su pretražive po svim poljima i podaci u njima, zavisno od nivoa pristupa mogu se generisati tj. snimiti izveštaji u različite formate (Print, HTML, Excel, CSV, Word, XML).

Detaljnije informacije možete pogedati na sledećem linku.

TOP